Adaptive Tech: Empowering the Retail Industry's Data-driven Transformation

WOE 11:00 - 11:30

Zaal 1

Devoteam G Cloud


Discover the best practices of Hunkemöller for building a flexible and agile tech foundation tailored for the dynamic retail ecosystem. Explore the challenges faced by the industry and innovative solutions that enable retailers to seize opportunities in an ever-changing landscape.

Learn from the collaboration between Hunkemöller and Devoteam, leveraging Google Cloud Platform (GCP) to create a transformative framework. From machine learning and AI to real-time data-driven decision-making, witness the journey of crafting an adaptive tech setup that propels the retail industry forward.

Gain insights on using the full potential of data-driven transformation and gaining a competitive edge in retail. Don't miss this opportunity to explore the possibilities of data-driven innovation in retail.

  • Thema
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshop.