Balancing the Power Grid with Machine Learning

DIN 10:45 - 11:15

Zaal 4

BigData Republic

Our society is undergoing rapid electrification, with increasing electricity consumption for heating and transportation, as well as a rise in renewable energy generation. However, it is crucial to maintain a balance between production and consumption. With the growing dependence on intermittent renewable sources like wind and solar power, the power grid experiences stronger fluctuations, making it increasingly challenging to regulate demand through pricing alone. While "hardware" solutions like batteries and a robust power grid can help offset these effects, they come with high costs and scalability issues.

Managed Grid presents a complementary approach to navigate this energy transition. By harnessing advanced machine learning models, we can forecast the imbalance between electricity consumption and production for up to 48 hours in advance. These predictions enable us to effectively manage the peaks of imbalance by leveraging surplus energy to charge batteries and discharging them during shortages. Additionally, the forecasts provide valuable insights to energy-intensive consumers and producers, guiding them on the optimal and most profitable times to consume or produce energy.

  • Thema
    Artificial Intelligence

    Bier dat is gebrouwen op basis van AI of AI inzetten voor het identificeren van dieren. Het zijn slechts twee voorbeelden van waartoe AI in staat is. Aan de basis van AI staat uiteraard een enorme hoeveelheid data. Met behulp van een goede IT-infrastructuur en algoritmes is daarmee tot kunstmatige intelligentie te komen die beslissingen neemt. Op e-commerce vlak zijn er ook veel voorbeelden, waarbij algoritmes in staat zijn om patronen te herkennen en op basis daarvan suggesties te doen of content aan te passen aan bezoekers. Daarmee zijn onder andere verkopen te stimuleren. Feilloos is AI nog niet, maar de ontwikkeling gaat zo hard dat bijblijven noodzakelijk is. Dat kan op de Big Data Expo uitstekend, bezoek een van de vele presentaties en laat u bijpraten!