Customer-Centric Data: Ijsvogel Retail's Data Journey

DIN 11:45 - 12:15

Zaal 1

Devoteam G Cloud


Interested in learning about the best practices and challenges faced by Ijsvogel Retail on their data journey? Join CTO Herman Holterman’s session and discover the role of BigQuery, Dataplex, Fivetran, dbt, Google Workflows, and Looker as powerful tools for data-driven decision-making.

Ijsvogel Retail, encompassing Pets Place and Boerenbond, prioritises customer focus in their data project. By leveraging personalised experiences and informed decision-making, you enhance customer satisfaction and loyalty.

Gain insights into the importance of a solid data infrastructure and governance framework. Ijsvogel shares best practices to ensure the accuracy, reliability, and security of your data assets.

Learn from Ijsvogel's experiences and gain practical knowledge applicable to your organisation. Witness the transformative potential of data-driven decision-making for your company.

  • Thema
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshop.