Customer data is now a two-way road. Here’s why that’s a good thing for companies.

DIN 11:30 - 12:00

Zaal 6

Inrupt Inc


How do you grow a relationship business in a digital world? That will be the defining question of the next era of the web.

Privacy regulations, consumer sentiment, competitive pressures and infrastructure costs are driving enterprises to recognize the need for a new kind of customer data infrastructure. One that emphasizes trust, transparency, and individualization.

The answer is to build a data platform that gives you an individualized view of each customer. And to enable customers to participate in curating their own data.

Solid, a W3C Open Standard, harnesses the web as a data platform for organizations. Created by Web inventor, Sir Tim Berners-Lee, Solid unlocks a virtuous circle of data integrity and interoperability, innovation, and ultimately value creation – for both customer and company.

  • Thema
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshop.