Data-gedreven Schiphol: Hoe we de volgende stap in onze data transformatie strategie zetten

DIN 15:45 - 16:30

Keynote

Schiphol werkt momenteel aan de datastrategie voor 2024-2026. Het grote doel waar we naartoe werken is het zijn van een autonome luchthaven in 2050. Momenteel zijn we bezig met het definiëren van hoe daar te komen.

In de presentatie zal worden toegelicht:

  • Hoe we de nieuwe strategie en data-organisatie opzetten
  • Hoe we zorgen voor bedrijfsbrede samenwerking
  • Hoe we de focus leggen op het creëren van impact met data
  • Thema
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshop.