Data voor iedereen: Praktische ervaringen in het opbouwen van een Data Community

WOE 11:00 - 11:30

Zaal 5

In 2019 stapte Interfood over van Oracle BI naar Tableau. Door deze overstap kwam data democratisering dichter bij dan ooit. Geïnspireerd door dit concept, besloot Interfood om te beginnen aan een reis van data democratisering. In de business werden ‘Data Champions’ benoemd; werknemers (zonder IT-achtergrond) die als lokale ‘data ambassadeurs’ hun team helpen data-gedreven te werken,  samenwerken met het IT-team om oplossingen te bedenken en zelf rapportages voor hun team bouwen. Samen met het IT-team vormden zij de eerste ‘Data Community’ in Interfood.

Sindsdien is onze community uitgegroeid tot eentje met meer dan 50 champions in onze kantoren wereldwijd en de rapportages die deze champions maken worden honderden keren door hun collega’s bekeken. Toen we begonnen aan met deze reis wisten we niet waar het ons zou leiden, maar inmiddels is de Data Community een integraal deel van Interfood’s DNA geworden. Sinds begin dit jaar heb ik daarom zelfs de rol “Community Builder” toegewezen gekregen, naast mijn originele rol als Data Analist.

We zijn nu klaar voor de volgende stap in de volwassenheid van onze community, waarbij we een officieel leertraject en beloningstraject implementeren. Na onze eerste jaren van data democratisering zijn we klaar om de lessen die we geleerd hebben over het opbouwen en uitrollen van een Data Community te delen. We bespreken de successen, de mislukkingen en de waardevolle inzichten die we hebben opgedaan tijdens ons proces om een data community vanaf nul op te bouwen.

  • Thema
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshop.