Datagedreven werken, om de prestaties op het Spoor in Nederland te verbeteren

DIN 13:45 - 14:15

Zaal 5

ProRail de eigenaar van het spoorsysteem in Nederland. Middenin in de maatschappij met een belangrijke groeiopgave om het land in beweging te houden.

Een groei op het spoor van 30% meer reizigers en 50% meer goederen in 2030. Waar zaken als Veiligheid, Duurzaamheid, Beschikbaarheid iedere dag bij elkaar komen. In die context stroomt de data overvloedig. In dit verhaal zal Thymo je meenemen hoe ProRail haar resultaten met behulp van data-, informatie en analytics nu al verbetert. Een kijkje in de spoorse keuken, een paar use cases uit de praktijk, vertaald naar een lange termijn strategie.

  • Thema
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshop.