Datagedreven werken tastbaar maken in alle lagen van de organisatie

DIN 11:30 - 12:15

Round table sessions

Esri Nederland

Ervaar de kracht van datagedreven werken tijdens onze inspirerende ronde tafel: "Datagedreven werken tastbaar maken in alle lagen van de organisatie", georganiseerd door Esri Nederland. Tijdens onze ronde tafel delen we succeservaringen van organisaties die datagedreven werken hebben omarmd en hun bedrijfsresultaten hebben verbeterd. We gaan met elkaar in gesprek over hoe je locatie gebruikt om databronnen met elkaar te combineren, welke unieke inzichten de toepassing van location intelligence biedt en hoe een geografische benadering bijdraagt aan de versnelling van datagedreven ambities van organisaties.

  • Thema
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshop.