Demystificatie van een datadesk: pleidooi voor een service functie voor data in projecten en complexe omgevingen

WOE 13:30 - 14:00

Zaal 8

BearingPoint B.V.


Als het gaat om data is er bij veel organisaties een groot gat tussen ambitie en realiteit. De belofte van data wordt inmiddels overal wel erkend; het onderwerp staat hoog op de strategische agenda van directies.

De praktijk is vaak weerbarstiger. De manier waarop met data wordt omgaan zit vastgeroest in werkwijzen en structuren die decennia geleden zijn uitgevonden. De organisatie van data blijft hardnekkig ingericht via het klassieke silomodel. Dit betekent dat thema’s zoals data analytics, data science, data management en data compliance separaat van elkaar functioneren en slechts incidenteel en reactief met elkaar interacteren. Deze silo’s houden een hardnekkige data-bureaucreatie in stand. Het resultaat hiervan is dat de datagebruiker belandt in een oerwoud aan databronnen, tools, richtlijnen en checklists, waarbij het onduidelijk is wat er mag, kan en moet. Wie iets met data wil moet langs tal van personen, afdelingen en tools met elk hun (vaak tegenstrijdige) doelen, procedures en werkwijzen.

Door al deze barrière is het zo goed als onmogelijk gemaakt om daadwerkelijk waarde te halen uit data.

Maar het kan ook anders. In deze sessie nemen Marinka Voorhout (Director Data Driven Solutions bij Philips), en Jeroen Tegelaar (Director Data & Analytics bij BearingPoint) je mee in de wondere wereld van de data desk. Samen hebben zij een oplossing gevonden om in complexe omgevingen met veel tegenstrijdige belangen vraag en aanbod van data te stroomlijnen binnen de gestelde kaders van de organisatie. De eindgebruiker kan hierdoor sneller de juiste data ontvangen zonder een te zwaar beroep te doen op de leverancier van data. Hierdoor hebben zij binnen verschillende projecten en vraagstukken de waarde en impact van data sneller, effectiever en duurzamer ontgonnen en geëxploiteerd dan traditioneel het geval is.

  • Thema
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshop.