Digital Ethics en Artificial Intelligence

WOE 10:15 - 10:45

Zaal 3

Hoe je met digital Ethics principles en een Digital Ethics framework er voor kan zorgen dat Artificial Intelligence op een manier gebruikt wordt zodat PostNL een trusted brand blijft.

  • Thema
    Security & privacy

    Ethiek raakt steeds meer verweven in de data-wereld waarbij een bewust afweging tussen privacy en het gebruik van data des te belangrijker is. Met de grote hoeveelheden data die omhanden zijn, neemt de kans dat er onrechtvaardigheden insluiten toe. Dit kan leiden tot meer dan alleen pijnlijke situaties, het kan zelfs schadelijk en strafbaar zijn voor een organisatie. Het is dan ook van van groot belang dat data-ethiek niet uit het oog wordt verloren. Daarnaast dienen organisaties zich te realiseren dat privacy en security er primair is voor het beschermen van de privacy (data!) van burgers. Dat neemt niet weg dat wie zijn zaakjes goed én tijdig op orde heeft, ook meer kansen zal krijgen. Immers, geeft een consument een website toestemming om gegevens inclusief voorkeuren op te slaan, dan kan de site ook beter inspelen op de wensen van de consument.