Een uniek beslissingsmodel verdeelt binnenkomend werk optimaal onder beschikbare medewerkers

WOE 12:30 - 13:00

Zaal 3

Binnen de gemeente Den Haag zetten we een uniek voorschrijvend beslissingsmodel in. Het model is ontwikkeld voor de afdeling Leerlingzaken, maar het idee erachter is breder toepasbaar. Bij de afdeling Leerlingzaken van de gemeente Den Haag werken leerplichtambtenaren. Dagelijks komen er verzuimmeldingen binnen vanuit Haagse scholen. De leerplichtambtenaren dienen deze meldingen op te pakken als deel van hun takenpakket. Het gebouwde algoritme verdeelt binnenkomend werk op basis van aangegeven randvoorwaarden optimaal over de beschikbare leerplichtambtenaren. Afhankelijk van de wijze waarop het algoritme wordt ingezet kan de impact: variëren: van kortere doorlooptijden, lagere werkvoorraden, eenduidige prioriteitsstelling, efficiëntere inzet van fte's tot eerlijkere werkverdeling.

  • Thema
    Artificial Intelligence

    Bier dat is gebrouwen op basis van AI of AI inzetten voor het identificeren van dieren. Het zijn slechts twee voorbeelden van waartoe AI in staat is. Aan de basis van AI staat uiteraard een enorme hoeveelheid data. Met behulp van een goede IT-infrastructuur en algoritmes is daarmee tot kunstmatige intelligentie te komen die beslissingen neemt. Op e-commerce vlak zijn er ook veel voorbeelden, waarbij algoritmes in staat zijn om patronen te herkennen en op basis daarvan suggesties te doen of content aan te passen aan bezoekers. Daarmee zijn onder andere verkopen te stimuleren. Feilloos is AI nog niet, maar de ontwikkeling gaat zo hard dat bijblijven noodzakelijk is. Dat kan op de Big Data Expo uitstekend, bezoek een van de vele presentaties en laat u bijpraten!