Energydata de holistische parameter voor de energie transitie

DIN 15:15 - 15:45

Zaal 5

Als het over de energietransitie gaat dan gaat het over zonneparken, windmolenparken, waterstofproductie. Het gaat amper over het verhogen van de efficiency van het huidige gebruik van energie. Waarom? Omdat vele bedrijven geen flauw benul hebben waar, wanneer en hoeveel energie ze verbruiken en waarom dan. energy-IO heeft daar een oplossing voor ontwikkeld die plug & play wel voor zorgt. Met behulp van state of the art sensor en software technologie. Gecombineerd met meta-data kunnen we context aan de energiedata geven en dan krijgt die data pas echt hun waarde. Dit is onze visie de eerste stap die uitgevoerd moet worden als het gaat om verduurzaming. Veel bedrijven slaan deze stap nog over en daardoor zijn de business cases voor investeringen doorgaans zwak of valt het resultaat tegen. Waarom zou je eerst een paar miljoen investeren in zonnepanelen die je netto, 5-10% verduurzaming opleveren terwijl je met goede data gecombineerd met meta-data 15-20% pakt met een investering die zich binnen een jaar terugverdient. Heel vreemd dat de overheid hier ook vrij eenvoudig aan voorbij gaat is onze mening. Zodra gedetailleerde data beschikbaar is openen zich totaal nieuwe mogelijkheden om tot verdere besparingen te komen. Mogelijkheden die voorheen onzichtbaar waren en daardoor ook niet gerealiseerd konden worden. Uiteindelijk is meten = weten, maar meten en analyseren = besparen

  • Thema
    Business Intelligence

    Slimmer opereren op basis van data die voorhanden is. Business Intelligence maakt het leven van heel wat organisaties een stuk eenvoudiger en overzichtelijker en is gebaat bij een goede IT-infrastructuur achter de schermen (of in de cloud).Veelgehoord is dat data het nieuwe goud is, maar strikt genomen is dat natuurlijk de informatie die BI-tools in heldere overzichten tonen. Heldere inzichten op basis van visueel aantrekkelijke rapportages of grafieken helpt bedrijven om creatiever te werken. Het stelt de gebruikers in staat om eigenhandig een beeld te vormen van verkopen, levertijden, potentiële en actuele bottlenecks én hierop actie te ondernemen. De Big Data Expo laat zien wat er vandaag de dag mogelijk is.