Het Centraal Toegangspunt Data bij Rijkswaterstaat

WOE 11:45 - 12:15

Zaal 7

IntoDQ2

Rijkswaterstaat (RWS) is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. RWS is verantwoordelijk voor het beheer van o.a. wegverkeer, scheepvaartverkeer en watermanagement. RWS is een grote organisatie met ruim 10.000 medewerkers, die actief zijn in het hele land.

Om beter en sneller te kunnen opereren en beter te kunnen anticiperen bij toekomstige uitdagingen zet RWS ook in op Data Gedreven Werken. Het Centraal Toegangspunt Data vervult hierin een centrale rol. Bij de uitvoering van taken zijn vele verschillende domein-specifieke data aanwezig. De huidige tijd vraagt een integrale benadering van deze werkdomeinen. Met Data Gedreven Werken moet deze integrale benadering worden gerealiseerd. Het CTD moet data vindbaar, begrijpelijk en toegankelijk maken. Zowel intern als, op termijn, extern.

In de presentatie gaat John in op de doelstellingen en de opzet van het Centraal Toegangspunt Data, en de stand van zaken op dit moment.

  • Thema
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshop.