Hoe we in 1 jaar onze legacy BI bij het afval hebben gezet

DIN 11:00 - 11:30

Zaal 5

Bnext.nl doet al 30 jaar afval inzameling en verwerking. Sectoren die cruciaal zijn in het verduurzamen van bouw en facility management. Verduurzamen van de sloop- en reststoffenketen met leveranciers en afnemers, vraagt om informatie-uitwisseling in die keten. We delen graag hoe we in 1 jaar tijd een data platform hebben gerealiseerd en in gebruik hebben genomen dat mee kan blijven bewegen met de sector. We laten o.a. zien hoe we technieken als Spark en de Azure cloud optimaal benutten en wat de succesfactoren waren om binnen 1 jaar van alle legacy af te komen (met een lagere Azure rekening).

  • Thema
    Business Intelligence

    Slimmer opereren op basis van data die voorhanden is. Business Intelligence maakt het leven van heel wat organisaties een stuk eenvoudiger en overzichtelijker en is gebaat bij een goede IT-infrastructuur achter de schermen (of in de cloud).Veelgehoord is dat data het nieuwe goud is, maar strikt genomen is dat natuurlijk de informatie die BI-tools in heldere overzichten tonen. Heldere inzichten op basis van visueel aantrekkelijke rapportages of grafieken helpt bedrijven om creatiever te werken. Het stelt de gebruikers in staat om eigenhandig een beeld te vormen van verkopen, levertijden, potentiële en actuele bottlenecks én hierop actie te ondernemen. De Big Data Expo laat zien wat er vandaag de dag mogelijk is.