Medux's Journey to Analytical Excellence

WOE 12:30 - 13:00

Zaal 1

Bitmetric


Medux is de leverancier van zorgmiddelen voor zorgorganisaties, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, gemeenten en fabrikanten van zorgmiddelen, opererend onder de merknamen Atlas Kidtech, HartingBank, Medipoint, MHG en Orthototaal.

Een van de belangrijkste drijfveren achter de succesvolle operaties van Medux is het strategische gebruik van geavanceerde technologieën en data geinformeerde besluitvorming. Medux heeft gedurende het data project samengewerkt met Bitmetric, een Business Intelligence (BI)-adviesbureau gespecialiseerd in data en analyse. Medux heeft geïnvesteerd in twee belangrijke tools waar zij gebruik van maken voor hun data anayses; Qlik en TimeXtender.

TimeXtender heeft gezorgd voor een stabiele omgeving voor databeheer en modellering. Het stelt Medux in staat om snel data te verzamelen, transformeren en laden. Dit stelt Medux in staat om effectievere gegevensverwerkings- en rapportageactiviteiten uit te voeren, die van cruciaal belang zijn om tijdig strategische beslissingen te nemen en snel te reageren op veranderende marktomstandigheden.

Met behulp van Qlik Sense heeft Medux haar gegevens om te zetten in krachtige visualisaties, waardoor ze diepgaand inzicht hebben gekregen in hun bedrijfsprestaties en branchetrends. Dit heeft Medux geholpen bij het ontdekken van nuttige informatie zoals klantvoorkeuren, markttrends en operationele efficiëntie-indicatoren. Deze gegevens dienen als basis voor goed geïnformeerde beslissingen op alle niveaus van het bedrijf.

Medux heeft de mogelijkheid gecreëerd om hun operationele activiteiten te optimaliseren door het inzetten van verschillende technologieën te combineren. Ze kunnen niet alleen hun huidige prestaties in near-realtime volgen, maar ook historische gegevens analyseren om patronen en trends te ontdekken. Deze inzichten zijn cruciaal bij het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidszorg, waardoor Medux proactief kan reageren en zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden.

De voordelen van data geinformeerde besluitvorming gaan verder dan interne verbeteringen. Medux kan nu beter voldoen aan de wensen en verwachtingen van hun klanten dankzij een beter begrip van hun voorkeuren en vereisten. Dit heeft geresulteerd in meer klanttevredenheid en -loyaliteit, wat heeft bijgedragen aan een hogere omzet en groei.

Bovendien heeft de data gestuurde strategie van Medux hen in staat gesteld nauwkeurige voorspellingen te doen over markttrends en -ontwikkelingen. Dit stelt hen in staat om proactieve tactieken te ontwikkelen om te profiteren van nieuwe zakelijke mogelijkheden en zichzelf te positioneren als een innovator in de branche. Het vermogen van Medux om snel en adequaat te handelen heeft hen een concurrentievoordeel opgeleverd en hun marktpositie verbeterd.

Bitmetric heeft ervoor gezorgd dat de acceptatie van Qlik en TimeXtender heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van hun data gestuurde besluitvormingsprocessen. Dit hebben zij onder andere gedaan door het inzetten van diverse trainingen op het gebied van de ingezette tools, maar ook de trainingen rondom het juist gebruiken van data visualisaties en data geletterdheid. Medux heeft niet alleen de interne efficiëntie vergroot, maar ook hun vermogen om te innoveren, groeien en waarde te bieden aan hun klanten en de grotere zorggemeenschap door gebruik te maken van data als een strategisch hulpmiddel.

  • Thema
    Business Intelligence

    Slimmer opereren op basis van data die voorhanden is. Business Intelligence maakt het leven van heel wat organisaties een stuk eenvoudiger en overzichtelijker en is gebaat bij een goede IT-infrastructuur achter de schermen (of in de cloud).Veelgehoord is dat data het nieuwe goud is, maar strikt genomen is dat natuurlijk de informatie die BI-tools in heldere overzichten tonen. Heldere inzichten op basis van visueel aantrekkelijke rapportages of grafieken helpt bedrijven om creatiever te werken. Het stelt de gebruikers in staat om eigenhandig een beeld te vormen van verkopen, levertijden, potentiële en actuele bottlenecks én hierop actie te ondernemen. De Big Data Expo laat zien wat er vandaag de dag mogelijk is.