Navigating strategic challenges in the data domain

DIN 13:30 - 14:00

Zaal 2

In today's dynamic landscape of data-driven technologies, organizations continually grapple with the strategic decisions of adopting emerging technologies, their implementation methods, and their relevance to business objectives. We will explain a framework that takes into account five essential strategic pillars: people, organization, process, technology, and data. This framework empowers data managers to craft a holistic data strategy plan that aligns with their organizational goals. To bring this framework to life, we explore its application to formulate a strategic answer to the emergence of chatGPT and similar technologies. Join us to discover actionable insights on how to strategically leverage modern technology within your data strategy, while respecting your organization's data maturity level.

  • Thema
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshop.