Ontdek het Netwerk Integrale Zorg Amsterdam (NIZA): Transformeren van zorg in de regio Amsterdam voor een betere toekomst

WOE 16:00 - 16:30

Zaal 5

In een wereld waar de vraag naar zorg voortdurend toeneemt en de zorgcapaciteit schaarser wordt, staat de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg op het spel. OLVG, de Amsterdamse Huisartsenalliantie, Cordaan en Zilveren Kruis hebben de handen ineengeslagen voor een transformatieve aanpak: NIZA, het regionale netwerkplatform dat de zorg in Amsterdam integraal bekijkt en zoekt naar nieuwe oplossingen. (NIZA had voorheen de werktitel Virtual Ward).

NIZA heeft als basis om de zorg op het juiste moment en op de juiste plaats te leveren, maar liever nog om zorg te voorkomen. Deze samenwerking biedt multidisciplinaire monitoring en behandeling aan inwoners met een zorgvraag. Door middel van telemonitoring, e-coaching en netwerkzorg wordt zorg effectief en efficiënt verleend, waarbij thuis en digitaal de voorkeur hebben, maar fysieke zorg altijd beschikbaar is wanneer nodig.

De missie is helder: het vergroten van de toegankelijkheid van zorg en het optimaliseren van zorgcapaciteit in Amsterdam. Dit bereiken we door zorgpartners in de keten samen te brengen en NIZA als centrale spil te laten fungeren. NIZA is nog volop in ontwikkeling, maar de gedeelde doelstelling zorgt ervoor dat we oude gebruiken kunnen en willen doorbreken.

De komende jaren werken we hard om de 3 strategische thema’s te realiseren: 

  1. Integrale levering van zorg: We brengen zorgverleners uit verschillende domeinen samen en vormen zorgketens die gericht zijn op de patiënt. Door samen te werken en kennis te delen, willen we de zorg naadloos afstemmen op de behoeften van elke individuele patiënt.
     
  2. Digitale data-infrastructuur: In een wereld waar data cruciaal is, streven we naar één stedelijke digitale data-infrastructuur. Deze infrastructuur stelt ketenpartners in staat om samen te werken en gegevens te delen voor analyse.
     
  3. Juiste prikkels voor bekostiging: Om onze missie te realiseren, werken we naar een bekostigingsmodel dat de juiste prikkels biedt. Een model dat de samenwerking tussen zorgverleners ondersteunt en de efficiënte inzet van zorgcapaciteit bevordert.

Met NIZA maken we de zorg van de toekomst werkelijkheid. We transformeren de manier waarop zorg wordt geleverd en zetten in op preventie en het bieden van passende zorg. Samen met onze zorgpartners creëren we een zorglandschap waarin elke inwoner van Amsterdam toegang houdt tot hoogwaardige zorg op maat.