Open Telemetry. Een waardevolle Big Data bron, enabler van Observability

DIN 15:00 - 15:30

Zaal 2

SMT - Data zonder gedoe

Vrijwel alle organisaties hebben in toenemende mate behoefte aan inzichten in het gedrag van hun applicaties, Observability. De mate waarin (van wens tot keiharde eis) varieert enorm. In het verleden kon applicatie gedrag vaak gemonitord worden op basis van een aantal metrieken, die per nieuwe release van de applicatie nog ge-update konden worden. Tegenwoordig is dit voor de meeste organisaties onmogelijk bij te houden. De applicatie infrastructuur is met de introductie van microservices en container orchestration platforms zoals Kubernetes steeds lastiger te monitoren, maar ook de dynamiek van de applicatie lifecycle, met soms diverse nieuwe releases per dag, maakt de behoefte aan integrale “observability” steeds groter.

Een belangrijk initiatief binnen de Cloud Native Computing Foundation (CNCF) is het Open Telemetry project. Met Open Telemetry wordt een leveranciersonafhankelijke standaard aangeboden, waarmee essentiele data over het gedrag van applicaties kan worden verzameld, bewerkt en aangeleverd aan een Observability platform. Met behulp van protocollen, interface specificaties en Software Development Kits in diverse programmeertalen wordt het mogelijk om traces, metrieken en logs samen te brengen in een Observability platform en zo de benodigde inzichten te verkrijgen over het gedrag van de applicatie. Daarmee wordt het mogelijk om afwijkend gedrag te signaleren, bij verstoringen snel de root-cause te achterhalen en door pro-actief in te grijpen de impact van verstoringen te beperken.

Hoewel de impact van verstoringen enorm varieert zal deze voor de meeste organisaties alleen maar toenemen en daarom is het zaak om je tijdig te informeren over de mogelijkheden en je voor te bereiden op een Observable toekomst. De rol die Open Telemetry daarin kan spelen en de aandachtspunten om bij de inzet van Open Telemetry rekening te houden komen in deze presentatie aan bod.

  • Thema
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshop.