Owning it: hoe eigenaarschap en opleiding de waarde van data vergroten

WOE 15:45 - 16:15

Zaal 2

Een offensieve datastrategie richt zich op het proactief gebruiken van data om kansen te identificeren, markttrends te begrijpen en de klanttevredenheid te vergroten. Het geeft nieuwe inzichten en helpt in de besluitvorming. Door middel van geavanceerde analytische tools en technieken kunnen organisaties enorme hoeveelheden data omzetten in waardevolle informatie. Zo zijn organisaties in staat om proactief te reageren op veranderende omstandigheden en beter te voldoen aan de behoeften van de klant.

Tegelijkertijd richt een defensieve datastrategie zich op het beschermen en beheren van data-assets van een bedrijf. In een tijdperk waarin gegevenslekken en cyberaanvallen steeds vaker voorkomen, is het essentieel om de integriteit en vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens te waarborgen. Het opstellen van gedegen beheersystemen en het implementeren van strikte nalevingsprocedures helpen organisaties om te voldoen aan regelgeving zoals de AVG. Bovendien versterkt een defensieve datastrategie de reputatie en het vertrouwen in een bedrijf en minimaliseert het potentiële juridische en financiële risico's.

Om de kennis over datamanagement te vergroten en ervoor te zorgen dat alle collega’s weten welke rol zij te spelen hebben is het essentieel om een cultuur van datageletterdheid te bevorderen. Hierin nemen we als DELA de volgende initiatieven:

- Data Academy: Het aanbieden van opleidingsprogramma's en trainingssessies over datamanagement en -analyse kan collega’s helpen hun kennis en vaardigheden op dit gebied te vergroten. Door hen te voorzien van de nodige tools en technieken om gegevens te begrijpen, te analyseren en te interpreteren, kunnen ze actief bijdragen aan de datagedreven besluitvorming binnen de organisatie.
- Interne communicatie en bewustwording: Communicatie die de waarde en het belang van datamanagement benadrukt, stimuleert collega's om betrokken te zijn bij het proces. Door regelmatig updates te delen over lopende dataprojecten, successen te vieren en de impact van data op de organisatie te illustreren, worden collega’s aangespoord om een proactieve rol te spelen in het beheer en gebruik van data.
- Samenwerking en kennisdeling: Het bevorderen van samenwerking tussen verschillende afdelingen en teams leidt tot een breder begrip van datamanagement in de organisatie. Door middel van interdisciplinaire projecten en kennisuitwisselingssessies kunnen collega's van verschillende achtergronden hun expertise delen en van elkaar leren.
- Eigenaarschap: Het geven van verantwoordelijkheid en autonomie aan collega’s op het gebied van datamanagement, zorgt ervoor dat zij actief bijdragen aan de datastrategie van de organisatie. Door collega’s de vrijheid te geven om hun eigen datagedreven initiatieven te ontwikkelen en te implementeren ervaren zij de vrijheid om data in te zetten op de meest waardevolle manier.

Door een offensieve en defensieve datastrategie te combineren, benut DELA data optimaal en waarborgt het de data-assets. Ook wordt een omgeving gecreëerd waarin collega’s proactief betrokken zijn bij datamanagement. Dit bevordert niet alleen waardevolle inzet van data, maar ook een cultuur van continue verbetering, waarborging en innovatie op basis van data.

  • Thema
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshop.