Privacy by design - Challenges and Opportunities using Privacy Enhancing Technology (PET)

DIN 13:15 - 13:45

Zaal 3

Brightlands Smart Services Campus


By combining and enriching data, we can uncover new insights and develop innovative solutions. This allows us to streamline internal business processes for example. But also proactively tackle societal challenges by identify individuals that are at risk of falling into poverty & debt. However, sharing sensitive personal information brings a lot of challenges regarding Ethical, Legal & Societal aspects. This brings us to the questions; how can we achieve secure sharing of sensitive data?

Within the Brightlands ecosystem, we partner with businesses and research institutions to develop privacy-enhancing technologies (PETs) like Synthetic Data and Secure Multi-Party Computation. In this keynote, we will delve into these technologies, examining their potential advantages and the challenges they present.

The framework that we present is a Decision Tree that is designed to support the choice of Privacy Enhancing Technology (PET) in the context of inter-organizational data analysis. This framework has been created by the CBS, KNB, Rabobank, TNO and the University of Maastricht in a use case of Brightlands Techruption.

  • Thema
    Security & privacy

    Ethiek raakt steeds meer verweven in de data-wereld waarbij een bewust afweging tussen privacy en het gebruik van data des te belangrijker is. Met de grote hoeveelheden data die omhanden zijn, neemt de kans dat er onrechtvaardigheden insluiten toe. Dit kan leiden tot meer dan alleen pijnlijke situaties, het kan zelfs schadelijk en strafbaar zijn voor een organisatie. Het is dan ook van van groot belang dat data-ethiek niet uit het oog wordt verloren. Daarnaast dienen organisaties zich te realiseren dat privacy en security er primair is voor het beschermen van de privacy (data!) van burgers. Dat neemt niet weg dat wie zijn zaakjes goed én tijdig op orde heeft, ook meer kansen zal krijgen. Immers, geeft een consument een website toestemming om gegevens inclusief voorkeuren op te slaan, dan kan de site ook beter inspelen op de wensen van de consument.