Tactische planningen voor route toewijzing aan chauffeurs

DIN 16:30 - 17:00

Zaal 2

Tijdens het toewijzen van berzorgwijken aan pakketberzorgers moet er rekening gehouden worden met de lengte van he totale werkpakket, het volume van de bus, het aantal stops op een route en de eigenschappen van de bus. Om deze routes efficient uit te voeren is het van belang om een compacte route te hebben en aantrekkelijk is gegeven het aantal uren werk. Gezien het grote aantal wisselende bezorgers en de schommelingen in pakketvolume gedurende het jaar willen we de frequentie van bezorgwijk toewijzing verhogen zodat je gedurende het hele jaar over efficiente routes beschikt. Omdat dit een erg complexe puzzel is is daar momenteel geen mankracht voor beschikbaar bij PostNL, maar met een algoritme is dit wel mogelijk. Het door ons ontwikkelde algoritme maakt gebruikt van OpenStreetMap data, routering met Open Source Route Manager voor het bepalen van geografische connecties. Vervolgens wordt er een zelf ontwikkeld clustering algoritme gebruikt om de kleinste bezorggebieden samen te voegen. Hierna wordt Local Search gecombineerd met Tabu Search voor een eerste toewijzing van gebieden aan chauffeurs. Tot slot wordt een Mixed Integer Linear Programming model ingezet om deze routes verder te optimaliseren.

  • Thema
    Analytics

    Het is niet nieuw als we zeggen dat ieder bedrijf beschikt over een enorme bulk aan informatie. Om waarde te kunnen creëren aan data dient het proces van ontdekken, interpreteren en communiceren van significante patronen doorlopen te worden. Het zijn de organisaties die erin slagen om gebruikers op diverse niveaus deze data te laten analyseren die hun kansen grijpen. Begrijpelijke analysetools zorgen voor begrip tussen de ene en de andere medewerker, ongeacht het niveau. Maar vermoedelijk nog belangrijker: de juiste analyse leidt tot slimme campagnes en bevlogen medewerkers, zaken die gericht zijn in te zetten voor het behouden van klanten.