Unleashing the Power of Process Mining: Uncover Hidden Insights and Drive Operational Excellence

WOE 10:15 - 10:45

Zaal 1

IBM


In today's data-driven world, organizations face the challenge of efficiently managing complex business processes. Process mining, a revolutionary discipline within big data analytics, offers a transformative approach to understand, analyse, and optimize these processes.

• By leveraging process mining techniques, organizations can gain unprecedented visibility into real-time process execution, enabling them to identify bottlenecks, inefficiencies, and deviations for streamlining operations and enhancing performance.
• The session will cover core process mining concepts, methodologies, empowering attendees to drive operational excellence and make data-driven decisions.
• Additionally, they will learn how to practically transition from Insight to Action to achieve operational excellence in the digital age.

  • Thema
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshop.