Utrecht University: learn how integration and Big Data meet in practice

DIN 11:45 - 12:15

Zaal 7

Yenlo


Big Data provides organizations such as universities with immense opportunities to gain insights in for instance student behavior, or ways to improve operations. Successful organizations tap into this flourishing resource via analytics and data mining which helps them to stay ahead. As data is produced from an ever-growing VARIETY of sources, at ever increasing VELOCITY, and VOLUMES organizations in general face challenges to adopt meaningful and innovative new use cases.

Utrecht University - with over 39,000 students one of the largest Dutch universities – has a strong history in use cases who handle both integration and Big Data. During the presentation one will learn how Utrecht University enables rapid adoption of use cases and handles the ever increase variety, velocity and volumes, the university needs to focus more on integration and data management.

  • Thema
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshop.