Van Videobeelden naar Gestructureerde Data voor Voorrangsvoertuig onderzoek

WOE 14:30 - 15:00

Zaal 1

Isatis Business Solutions BV

In de hedendaagse wereld van Data Analyse en onderzoek biedt de kracht van Artificiële Intelligentie (AI) ons ongekende mogelijkheden. Isatis Business Solutions staat centraal in het helpen van bedrijven om de potentie van AI te ontdekken en te realiseren. Een schitterend voorbeeld hiervan is de participatie van één van onze medewerkers in een project van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is het publiek kennisinstituut dat veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners onderling verbindt en versterkt met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. Het NIPV fungeert als een centre of expertise als het gaat om hoogwaardige kennis van crisisbeheersing en brandweerzorg.

Binnen het NIPV-project is samen met andere overheidsorganisaties een geavanceerd computer vision algoritme ontwikkeld. Dit algoritme is in staat om videobeeldmateriaal om te zetten naar gestructureerde data voor het onderzoek en heeft daarmee de looptijd van het onderzoek drastisch versneld.

Het onderzoek richt zich op het gebruik van optische en geluidssignalen van voorrangsvoertuigen. Deze signalen beïnvloeden niet alleen de verkeersveiligheid, maar kennen ook juridische consequenties.

Willen jullie meer hierover weten? Kom naar onze presentatie en ontdek de mogelijkheden van AI.