VUM - De landelijke uitwisseling van werkzoekenden- en vacature gegevens

DIN 10:45 - 11:15

Zaal 2

Isatis Business Solutions BV


Meer transparantie in het werkzoekenden- en vacaturebestand over regio- en organisatiegrenzen heen. Om zo te zorgen dat de juiste werkzoekende snel, goed en duurzaam gekoppeld kan worden aan de juiste vacature. Dat is de opdracht van het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM).

VUM is een samenwerking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNG, UWV en ketenpartners op de arbeidsmarkt, zoals gemeenten en re-integratie- en uitzendbureaus. VUM ontwikkelt een koppelmechanisme en gegevensstandaarden die het mogelijk maken voor arbeidsbemiddelaars om transparant gegevens uit te wisselen over organisatie- en regiogrenzen heen. 

In deze sessie nemen Renate Westdijk (Programma VUM) en Manus Borra (Stichting Inlichtingenbureau) je mee in de ontwikkeling van VUM. Zij zullen vertellen over hun grootste uitdagingen tijdens het ontwikkelen en piloten van VUM. Daarnaast zullen zij meer vertellen over de ontwikkelingen op het gebied van data uitwisseling tussen overheidsinstanties.