Working with Generative AI: Building a AI-powered tutor with Turbo GPT 3.5

WOE 15:00 - 15:30

Zaal 8

Jakub Zavrel (Zeta Alpha) & Robbert van Vlijmen (AIgents/ LearnEngine.com) talk about how they used Large Language Models to develop an AI-powered tutor named Travis. Travis can explain, simplify, give examples and answer questions about 120 thousands learning resources using the Large Language Models of OpenAI. Jakub will talk about the technical background of the project (Transformers, LLM, Prompt Engineering) and Robbert will show Travis live in action.

  • Thema
    Artificial Intelligence

    Bier dat is gebrouwen op basis van AI of AI inzetten voor het identificeren van dieren. Het zijn slechts twee voorbeelden van waartoe AI in staat is. Aan de basis van AI staat uiteraard een enorme hoeveelheid data. Met behulp van een goede IT-infrastructuur en algoritmes is daarmee tot kunstmatige intelligentie te komen die beslissingen neemt. Op e-commerce vlak zijn er ook veel voorbeelden, waarbij algoritmes in staat zijn om patronen te herkennen en op basis daarvan suggesties te doen of content aan te passen aan bezoekers. Daarmee zijn onder andere verkopen te stimuleren. Feilloos is AI nog niet, maar de ontwikkeling gaat zo hard dat bijblijven noodzakelijk is. Dat kan op de Big Data Expo uitstekend, bezoek een van de vele presentaties en laat u bijpraten!