Working with Generative AI: Unleashing Data-Driven Innovation: The Power of AI Generated Synthetic Data

WOE 15:30 - 16:00

Zaal 8

It is 2023, despite the promise of big data innovation, strict privacy regulations limit its realization. Hence, this session explores how organizations can gain a competitive edge using AI-generated Synthetic Data to unlock this sensitive information and expedite data access to realize the full promise and potential of big data innovation.

Founded in 2020, Syntho, the Amsterdam-based startup, revolutionizes the data industry with AI-generated synthetic data. As a leading synthetic data software provider, Syntho's mission is to enable organizations to generate and utilize high-quality Synthetic Data at scale. Our innovative solutions accelerate the data revolution by unlocking privacy-sensitive data and drastically reducing the time required to access data. Our goal is to promote an open data economy in a privacy preservative way.

Join us for a hands-on session featuring demos and an in-depth analysis of synthetic data accuracy versus real data. Participants will have the opportunity to work with the platform and to become familiar with synthetic data generation.

  • Thema
    Digital Innovation & datadriven enterprises

    Digital Innovation is misschien wel dé manier waarop retailers succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderend winkellandschap vol consumenten die zich steeds minder voorspelbaar lijken te gedragen. Retailers proberen in toenemende mate winkelervaringen te personaliseren. Data-analyse is daarbij één van de hulpmiddelen. Investeren in IT, sturen op data en toewerken naar een hoge NPS hoort hierbij. Tijdens de Big Data Expo zijn bedrijven en leveranciers aanwezig die kunnen helpen bij het uitrollen van een strategie of systeem dan wel het aan elkaar knopen van IT-tools die leiden tot betere interactie met klanten in winkels of via webshop.